St. Germaine Catholic Parish

Mass Time
Vigil Mass (English) 4:00 PM (Saturday)
Sunday Mass (English) 8:00 AM (Sunday)
Sunday Mass (English) 10:00 AM (Sunday)
Sunday Mass (Spanish) 12:00 AM (Sunday)